مسئولین منطقه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم
1 مهدی قلندری شهردار منطقه 37390632
2 سید حسن حسینی معاون اجرائی 37387997
3 بتول ژوبین معاون فنی 37390632
4 محمد یزدانی نیا معاون مالی و اقتصادی 37362023
5 میثم مهتابی مسئول روابط عمومی 37366575
6 محمد فارسی مسئول حراست 37398066
7 سجاد بدیهی مسئول ترافیک 37392871
8 حسین تدینی نژاد رئیس اداره فنی و عمران 37398053
9 احمد ابوالقاسمی رئیس اداره سرمایه انسانی 37398052
10 سید روح اله پور توحیدی مسئول کارگزینی 37398052
11 نرجس تکمیل مسئول کامپیوتر 37399019
12 جواد زارعی رئیس فنی 37384320
13 ابوذر سلطانی مسئول درآمد 37398300
14 نصراله سلیمان زاده مسئول املاک و حقوقی 37362080
15 محمد علی درفش مسئول امورشهر 37392871
16 نجمه فریدونی سرپرست فضای سبز 37369528
17 سعید نصیری مسئول تخلفات 37391939
18 وحیدرضا بحرانی مسئول بازرسی 37368698
19 محمد صادق شایق مسئول زیباسازی 37368698
 

منبع : منطقه هشت
۱۴۵۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است