• ستاد خبریr

  • نقشه گوگلr

  • عکس۳r

  • landmarkr  
شهردار منطقه
 
              مهندس مهدی قلندری
               شهردار منطقه

نظرسنجی

به نظرشما، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری کدام مورد می باشد؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  پروژه
  •  استعلامات

نظرسنجی

  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۵۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۲۸۶۸ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۵۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۲۸۶۸ نفر
عوارض خودرو
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
سامانه رفاهی
اتوماسیون اداری