• ستاد خبریr

 • نقشه گوگلr

 • عکس۳r

 • landmarkr  
ملاقات عمومی همه روزه با وقت قبلی
 
              مهندس شه دوست شیرازی
               ملاقات عمومی همه روزه با وقت قبلی

نظرسنجی

به نظرشما، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری کدام مورد می باشد؟
 •  اخبار
 •  مناقصه
 •  پروژه
 •  استعلامات

نظرسنجی

 •  اخبار
 •  مناقصه و مزایده
 •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۵۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۱۳۶۱ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۵۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۱۳۶۱ نفر
عوارض خودرو
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
سامانه رفاهی
اتوماسیون اداری