• ستاد خبریr

  • نقشه گوگلr

  • عکس۳r

  • landmarkr  
شهردار منطقه
 
              مهندس مهدی قلندری
               شهردار منطقه

نظرسنجی

به نظرشما، الویت بیشتر به منظور ارایه خدمات شهری کدام مورد می باشد؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  پروژه
  •  استعلامات

نظرسنجی

  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۲۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۸۱۶۲۱ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۲۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۸۱۶۲۱ نفر
عوارض خودرو
نظام پیشنهادات
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
سامانه رفاهی
اتوماسیون اداری