پارکینگها

نام پارکینگ آدرس
شاهچراغ میدان شاه چراغ جنب صحن مطهر
حضرتی خیابان حضرتی پشت امام زاده شاهزاده قاسم
هجرت ابتدای خیابان هجرت
غدیر بلوار زینبیه – میدان غدیر
مهدیه بلوار ش ید دستغیب
فتح المبین بلوار ش ید دستغیب
چاپارخانه دروازه اصفهان کوچه چاپارخانه
تختی دروازه اصفهان تقاطع خ تختی و تیموری
طالقانی خیابان طالقانی

منبع : منطقه هشت
۵۷۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است