باغ و بستان

نام آدرس
پارک ابوذر
خیابان طالقانی ضلع شرقی بانک ملی شعبه شیراز
پارک گلها خیابان تختی
پارک سنگ سیاه   گذر سنگ سیاه
پارک شیک   محله حاج زینل
یارک دستغیب بلوار شهید دستغیب مقابل پایانه دستغیب
 

منبع : منطقه هشت
۵۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است