بررسی فنی و بازدید میدان مهندس قلندری شهردارمنطقه تاریخی فرهنگی و معاون فنی عمران این منطقه از فعالیت های پروژه سنگ فرش محله لب آب ؛گذر حاج زینل؛طرح جدا سازی گذر هفت پیچ و شروع به کار پروژه فاضلاب محله سنگ سیاه و زیر ساخت شبکه آبرسانی محله لب آب جهت پیگیری روند رو به پیشرفت پروژه های فوق


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۲۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است