عملیات عمرانی مرمت و باز آفرینی فضای شهری سرای روغنی (واقع در مجموعه زندیه )توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز یکی از مهمترین رویکرده های شهرداری شیراز ،باززنده ساازی بافت تاریخی رونق دوباره آن است.همچنین عملیات بازآفرینی و مرمت تیمچه احمدیو سرای گمرکنیز در مجاورت سرای روغنی در دست انجام است


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۳۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است