آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری شیراز و صندوق توسعه ، احیا و بهر برداری بناهای و اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ؛گردشگری و صنایع دستی کشور با حضور مهندس اسکندر پور شهردار شیراز ؛دکتر میرزایی مدیر عامل و رئیس هیات مدیر صندوق ر،جمعی از اعضای هیات مدیر ه صندوق و مدیران شهرداری شیراز .این تفاهم نامه در راستای رشد و توسعه اقتصادی پایدار در بافت تاریخی فرهنگی شیراز منعقد شده است.


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۲۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است