بازدید دکتر موسوی رئیس محترم شورای شهر و سر کارخانم مهندس سولماز دهقانی عضو محترم شورا ورئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا از دفتر فنی و پروژه ملی زندیه شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است