عصر جمعه نهم آبان ،بازدید مهندس اسکندر پور شهردار شیراز و مهندس قلندری شهردار منطقه از گذر بافت تاریخی و گفت و گو با ساکنین این منطقه


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۷۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است