بازدید دکتر قائدی رئیس محترم کمسیون عمران ؛حمل ونقل وترافیک شورای شهر اسلامی شهر شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است