بازدید دکتر قائدی رئیس محترم کمسیون عمران ؛حمل ونقل وترافیک شورای شهر اسلامی شهر شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است