جلسه هم اندیشی وهم فکری شهرداری منطقه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی و سازمان حمل و نقل بار پیرامون شناسایی،ساماندهی و مدیریت بار اندازهای تجاری واقع در محدوده بافت تاریخی فرهنگی شیراز در دفتر شهردار منطقه


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است