نشست سه جانبه میراث فرهنگی و شهرداری منطقه و شورای شهر در دفتر شهردار منطقه تشکیل شد.

نشست سه جانبه میراث فرهنگی و شهرداری منطقه و شورای شهر در دفتر شهردار منطقه تشکیل شد.


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است