سرا های بازار تاریخی وکیل احیا میباشد.


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است