بازدید سر کار خانم دهقانی ناظر محترم شورا و وشهرداری محترم و یاوران شورادر منطقه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی به عمل آمده.


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۶۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است