اقدامات گند زدایی به صورت مستمردر ساختمان و محوطه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۵۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است