بازدید فرماندارمحترم شیراز ومعاون خدمات شهری شهرداری همراه با شهردار؛معاون گند زدایی که با همکاری گروه های جهادی و مردمی به صورت شبانه و مستمر در بافت تایخی فرهنگی شیراز در حال انجام است.


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است