أیین تجلیل هیات امنای مسجد وکیل و شورای بازار وکیل جنوبی از شهردار منطقه تاریخی فرهنگی در راستای زیبا سازی؛ساماندهی مجموعه و پروژه سنگ فرش خیابان طالقانی شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است