بازدید عمرانی یاوران شورا در شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است