بازدید شهردار منطقه تاریخی فرهنگی همراه با شورای بازاریان شیراز از ایستگاه وکیل الرعایا قطار شهری و روند پیرفت فیزیکی این ایستگاه در آستانه افتتاح


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است