فضای آرامش بخش مجموعه زندیه و گذر پیاده راه در شب زمستان _بافت تاریخی شیراز


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است