مرمت و بازسازی سنگ کف خیابان فرهنگ توسط اداره عمران

مرمت و بازسازی سنگ کف خیابان فرهنگ توسط اداره عمران منطقه


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۸۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است