بازدید دکتر موسوی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همراه با اعضاشورا و قلندری شهردار منطقه تاریخی فرهنگی از پروه سنگ فرش خیابان طالقانی و طرح های آتی منطقه تاریخی فرهنگی


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۰۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است