بازدیدهای میدانی مهندس قلندری شهردار منطقه و معاون اجرایی منطقه از وضعیت نقاط مختلف سطح منطقه تاریخی فرهنگی


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۲۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است