اعلان وضعیت قرمز توسط شهرداری منطقه و جسه ستاد بحران شهرداری منطقه تاریخی فرهنگیشیراز جهت رویارویی وآمادگی در برابر بارش های پیش رو


منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
۱۶۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است