بازدید میدانی مهندس قلندری شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز از پروژه های عمرانی سطح منطقه

پیرو بازدید میدانی مهندس قلندری شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در تاریخ 98/4/10از پروژه های عمرانی سطح منطقه؛روند پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال انجام بررسی و موارد  ذیل از طرف شهردار منطقه به پیمانکاران عمرانی ابلاغ گردید.
1-پروژه  کفسازی و نور پردازی  جدار ه های نارنجستان قوام :طراحی و تکمیل لوپ گردشگری در این مسیر .
2- پروژه  کفسازی و بهسازی گذر تاریخی بغیری ها (دروازه شاهداعی الله)؛ اصلاح اتصالات گذر ها وادامه  روند پیشرفت پروژه با سرعت بیشتر.
3-پروژه کف سازی وبهسازی گذر تاریخی امامزاده ابراهیم (ع) ؛تکمیل پروژه  ظرف مدت حداکثر پنچ روز ،جمع آوری ضایعات ؛اصلاح کف سازی های نامناسب ؛تکمیل کاهنده های سرعت ؛تاکید بر افزایش سرعت پروژه .
 

منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
تعداد بازدیدها : ۳۱۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است