شهردار شیراز:بافت تاریخی،فرهنگی ثروت این شهر محسوب میشود

در باور مهندس اسکندر پور شهردار شیراز بافت تاریخی ،فرهنگی ثروت این شهر محسوب میشود و با یک نگاه نرم افزاری و رویداد محوری میشوداقتصاد شهر را از دل همین منطقه متحول کرد.او هرچند وقت یک بار از بخش های مختلف این نقطه از شهر بازدید میکند و از مهندس شه دوست شهردار منطقه میخواهد زندگی را به طور پیوسته در بافت جریان بیندازد تا شیراز مثل شیراز بماند و حال خوب زندگی به سایر شهروندان نیز منتقل شود

منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است