هفت مرکزخرید و فروش مواد بازیافتی درسطح این منطقه پلمپ شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸(تاریخی)،مهندس شه دوست شیرازی از پلمپ تعدادی از مراکز خرید و فروش مواد بازیافتی خبر داد و افزود:
 باتوجه به سیاستهای کلان شهرداری وشورای اسلامی شهرشیراز مبنی برساماندهی ورفع مشاغل مزاحم واماکن خرید و فروش مواد بازیافتی در بافت تاریخی شیراز و به منظورحمایت ازحقوق شهروندان وحفظ آرامش ساکنان محله، از آنجایی که  برابر بند ۲۰  ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یامخالف اصول بهداشت درشهرهاست و به طورکلی تمام مشاغلی که ایجادمزاحمت وسروصدا ویاتولید دود،تجمع حشرات وجانوارن نماید جلوگیری واقدام به پلمپ نماید لذا یکی از اولویتهای این منطقه نیز رسیدگی به اینگونه مشاغل مزاحم شهری است.
وی گفت:در پی بازدیدهای صورت گرفته ،یک ماه گذشته تعداد هفت انبار ضایعات درمحلهای دروازه کازرون،گذرسنگ سیاه ودروازه سعدی که مشکلات بهداشتی وآلودگیهای صوتی و زیست محیطی داشته وهمچنین باعث نازیبایی چهره شهر گردیده بودند ، با صدوراخطار ودستور قضایی وحضورمأموران انتظامی پلمپ گردید.
شهردار منطقه ۸ شیراز در پایان اشاره کرد ؛ با در نظر گرفتن موقعیت ویژه منطقه تاریخی فرهنگی در ابعاد گوناگون گردشگری ، فعالیت این صنوف مزاحم موجبات نارضایتی ساکنان ، زائران و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می نمود که با تعامل و همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های  کشاورزی شهرداری شیراز اکثریت این مراکز پلمپ گردید و از ادامه فعالیت باقیمانده آنها نیز بزودی با حکم مراجع محترم قضایی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 
 
روابط عمومی شهرداری منطقه 8(تاریخی)شیراز
 

منبع : منطقه هشت
تعداد بازدیدها : ۹۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است