منطقه هشت

شرح وظایف

 

دفتر شهردار

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر کلیه امور منطقه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری و زیست محیطی در منطقه.
 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات پیش بینی شده در قانون شهرداریها در منطقه.
 • نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه باتوجه به قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل های صادره از مراجع ذی صلاح.
 • نظارت بر امور اداری و مالی منطقه بر اساس اختیارات تفویض شده.
 • نظارت و پیگیری در تنظیم بودجه و همچنین وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرایی سالانه.
 • تدوین خط مشی و سیاست گذاری لازم در امر اجرایی منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
معاون فنی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • کنترل و امضاء کلیه استعلام ها،گواهی های صادره، تقسیط عوارض به میزان اعلام شده از سوی شهردار و امضاء کلیه نامه های خروجی و دستور نامه های وارده به جز موارد تملکی، حقوقی و مالی.
 • کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری منطقه.
 • مشاوره با مهندسان مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی وپروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه.
 • برگزاری جلسات کمیته های فنی و کمیسیون بررسی طرح ها و شورای سیاست گذاری طرح های عمرانی.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح های فنی واجرایی باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی منطقه.
 • نظارت برتدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر تهیه و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه های جامع و طرح های تفصیلی در منطقه و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه های زمان بندی شده.
 • برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و نقشه های پروژه ها و توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات و کنترل پیشرفت کار پروژه ها.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر و شهرسازی در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی.
 • کنترل و امضاء کلیه پروانه های احداث ساختمان، گواهی وضعیت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پایان کار و صدور مجوز تعمیرات ساختمانی به میزان تفویض اختیار از سوی شهردار.
 • برگزاری جلسات معماری و فنی در خصوص بررسی طرح های معماری جهت صدور و یا اصلاح پروانه ساختمانی.
 • شرکت در جلسات کمیسیون های ماده صد، بدوی و تجدید نظر.
 • نظارت بر حسن اجرای امور واحد های شهرسازی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
رئیس اداره خدمات شهری

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری زباله، ضایعات، نخاله و همچنین لایروبی مسیل ها و کانال های واقع در محدوده منطقه.
 • نظارت بر برف روبی و بارندگی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان سیلاب ها در معابر عمومی و مساکن در محدوده منطقه.
 • نظارت بر نگهداری و تعمیر پل ها، جداول، روفوژهای وسط و ساختمانهای متعلق به منطقه.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در امحاء حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.
 • توسعه و گسترش فضای سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی، اشجار و معابر عمومی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز برابر اختیارات تفویض شده.
 • نظارت بر نگهداری آسفالت معابر و اماکن عمومی و پیگیری انجام لکه گیری آسفالت معابر و اماکن عمومی در محدوده منطقه.
 • جلوگیری از کار اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان های ذی ربط.
 • جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم، تکدی گری و جمع آوری آنها.
 • نظارت بر اجرای کلیه اقدامات در خصوص زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در چارچوب طرح های مصوب شهرداری.
 • برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.
 • برنامه ریزی جهت جذب بودجه های پیش بینی شده پروژه های زیباسازی محدوده منطقه.
 • مشارکت در تهیه کلیه طرح های مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذی ربط.
 • تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
رییس اداره امور شهرسازی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و  ...
 • بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
 • بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
 • کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
 • نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسؤول درآمد

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
 • کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
 • هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
 • نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده 77  و ...
 • بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
 • گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
 • بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
 • انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ماده 77  و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
رئیس اداره امور مالی و اداری

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی باتوجه به ضوابط تعیین شده واختیارات تفویضی به منطقه.
 • تنظیم و پیشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز جهت طی مراحل تصویب توسط حوزه معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 • نظارت بر ممیزی املاک واقع در م حدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد .
 • حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری، موسسات، ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری.
 • بررسی نیروی انسانی با توجه به چارت تشکیلاتی و نیروهای بازنشسته و مستعفی و ... در جهت جذب و بکار گیری نیروهای جدید از طریق مدیریت امور اداری.
 • نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 • شرکت در جلسات تحول اداری به منظور اجرای خط مشی اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
 • نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادهای منطقه.
 • نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسوول امور اداری

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
 • ارتباط و ایجاد هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسایل تشکیلاتی واحد مربوطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور.
 • معرفی کارکنان واجد شرایط برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق.
 • نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان به حوزه مدیریت امور اداری.
 • نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، موتوری، بایگانی، ماشین نویسی و سایر واحد های زیر مجموعه.
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن با هماهنگی واحد زیربط.
 • پیشنهاد نیروهای واجد شرایط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
 • پیگیری و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و دیگر همکاران با رعایت قوانین ومقررات اداری.
 • همکاری در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم.
 • به روز نگه داشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم فوق.
 • ارایه گزارش های پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق.
 • نظارت بر مکاتبات اداری بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداری .
 • پیگیری مسایل رفاهی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول رایانه
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
 • توزیع امکانات و نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری.
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
 • بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی به مسئول مافوق.
 • نصب نرم افزار های مورد نیاز و آموزش کاربران برای استفاده.
 • برنامه ریزی، نظارت و بروز رسانی اطلاعات سایت اینترنتی منطقه.
 • راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک در منطقه.
 • پیگیری و نظارت بر امور شبکه و ارتباطات در منطقه.
 • نظارت بر نگهداری اتاق سرور در منطقه.
 • اقدام در خصوص تهیه نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارهای موجود در منطقه ( از جمله دبیرخانه، نوسازی، حسابداری، شهرداری الکترونیک و  ... ) بصورت روزانه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول روابط عمومی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداری.
 • تدوین « تقویم جامع ارتباطات سازمانی » در قالب ملاقات ها و بازدید های مسئولان منطقه با شخصیت های حقیقی و حقوقی، کارکنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولی و تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی.
 • گردآوری و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش های مربوط به سایت ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب های موثر و مناسب.
 • پوشش تبلیغی ساختمان ها و فضای عمومی منطقه در گرامیداشت ایام و مناسبت های ویژه.
 • انجام امور مربوط به برگزاری جشن های ملی و مذهبی و تهیه برنامه های رادیوئی و یا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارایه خدمات شهرداری از طریق رسانه های عمومی.
 • پیگیری انتقال تا حصول نتیجه موارد درخواستی شهروندان مرتبط با خدمات شهرداری از طریق 137.
 • پیگیری در خصوص تهیه و توزیع جراید جهت استفاده همکاران و ارباب رجوع.
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه مدیر مربوط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسؤول ممیزی و نوسازی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی.
 • هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
 • بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
 • هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
 • هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
رئیس اداره امور عمرانی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
 • نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
 • بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
 • پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
 
مسئول خدمات شهری (امور شهر)
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • کنترل مستمر نظافت سطح محدوده منطقه و پیگیری رفع مسایل و مشکلات مربوطه.
 • رسیدگی و پیگیری به شکایات مردمی و سازمان ها و پیگیری گزارشات ارتباطات مردمی  137 شهرداری در ارتباط با وظایف و ارسال پاسخ مناسب.
 • پیگیری موارد آب گرفتگی و رفع مشکل و پیگیری انتخاب پیمانکار جهت لایروبی کانال های روبسته و روباز و جداول روبسته و  روباز و حفر چاه و لایروبی آن و حمل ضایعات به خارج از شهر.
 • تنظیم کشیشک بارندگی با هماهنگی رئیس اداره خدمات شهری و حضور مستمر در ایام بارندگی و برف روبی و رفع مشکل آب گرفتگی معابر و منازل در سطح منطقه و همکاری و حضور دائم در حوادث غیر مترقبه.
 • تسطیح و پاکسازی زمین های باز و رفع خطر از بناهای در حال ریزش و جلوگیری از تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر و حاشیه کمربندی ها و زمین های باز و هدایت رانندگان بطرف مکان تخلیه ضایعات و تخریب بناهای مورد مسیر و حمل ضایعات آن به محل دفع ضایعات.
 • پیگیری زیباسازی و رنگ آمیزی تک لبه ها و نیوجرسی ها، اسباب بازی ها، پل های هوایی عابر پیاده، سایبان ایستگاه های اتوبوس، سطل های زباله، صندلی، تیر برق و تابلو، جعبه کنتور، نرده ها، وسایل ورزشی، دیوارها و رفع نازیبایی ها در سطح محدوده منطقه.
 • نظارت لازم در خصوص جوشکاری و ساخت انواع قطعات فلزی و تعمیر اسباب بازی و وسایل ورزشی و برشکاری و ساخت پل فلزی و درب و دریچه فلزی و کشویی و آشغالگیر در ورودی کانالهای روبسته.
 • همکاری در امر نامگذاری بولوار ها، خیابانها، میادین، کوچه ها و فازبرداری آنها و نصب تابلوهای معابر و پلاک کوبی کلیه اماکن سطح منطقه و جمع آوری تابلوهای فرسوده.
 • همکاری لازم در جهت ساماندهی غرفه های فروش میوه، غرفه های گل و نهال، غرفه های ماهی گلی و کیوسک های مطبوعاتی و تنقلات با سازمان ساماندهی میادین و مشاغل.
 • صدور اخطاریه لازم به شهروندانی که برخی از قوانین و ضوابط شهرداری را رعایت و پیگیری از طریق کارشناس حقوقی منطقه.
 •   پیگیری در خصوص تهیه انواع قطعات بتونی ( انواع دال های بتونی، تک لبه، کانیوا، سری چاه، دوس و غیره ) جهت نصب در مکان های مورد نیاز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوری صندوق های صدقات، کیوسک، سایبان، پلاکارد، داربست فلزی بدون مجوز.
 • کنترل مجوز حفاری های صادر شده در سطح منطقه و پیگیری تعمیر و مرمت حفاری ها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول خدمات شهری(کنترل و رفع تخلفات)

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری امور مربوط به کنترل و رفع تخلفات شهری با هماهنگی مقام مافوق در منطقه.
 • جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی و تفکیک اراضی فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
 • کنترل مجوز های ساختمانی و نقشه ها .
 • جلوگیری از هرگونه تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر عمومی، خیابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار کتبی به منظور جمع آوری.
 • پیگیری منظم گزارش های لازم جهت ارسال پرونده متخلفین ساختمانی به کمیسیون ماده صد منطقه و اجرای احکام.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مورد نیاز ساختمان های با مجوز و فاقد مجوز.
 • رسیدگی به شکایت های مردمی در رابطه با تخلفات ساختمانی.
 • پیگیری گزارش های مهندسین ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه نهایی.
 • نظارت بر جمع آوری و همچنین ترخیص اموال ضبط شده.
 • هماهنگی با کارشناس حقوقی منطقه در خصوص درخواست حکم ورود، تخلیه محل، شکستن قفل و ... از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی.
 • تهیه و تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه جهت ارایه به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول تأسیسات
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و طراحی نقشه ها ی تأسیساتی مورد نیاز جهت پروژه های عمرانی و همچنین متره و برآورد تأسیسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه.
 • نظارت مستمر از طرحها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسائی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب.
 • اجرای استانداردهای تأسیساتی در فعالیت های عمرانی مجموعه و مراکز تحت سرپرستی بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسی.
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص های فنی و تأسیساتی جهت بهره برداری.
 • نگهداری، تعمیر، تجهیز سیستم های تأسیساتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
 • پیشنهاد و برآورد بودجه مورد نیاز سالیانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
 • شناسائی مؤسسات و شرکت های تأسیساتی و تلاش درجهت بهره مندی از خدمات آنان.
 • انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهویه و شوفاژ و ...
 • هماهنگی با دستگاه نظارت عالیه در زمینه های تأسیسات اجرایی.
 • تهیه صورت جلسات موارد تأسیساتی از قبیل برقی و مکانیکی در حال اجرا در کلیه پروژه ها.
 • هماهنگی با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مدیریت زیباسازی و تأسیسات جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه های عمرانی.
 • بررسی و اجرا  در خصوص بهینه سازی انرژی در پروژه های عمرانی موجود و پروژه های در دست اجرا.
 • تهیه و تدوین برنامه زمان بندی پروژه های عمرانی در بخش تأسیسات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول حقوقی
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمانی.
 • طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوی احتمالی به طرفیت شهرداری در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • پیگیری پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی، انتظامی و دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی.
 • بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه نظر مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهای مختلف منطقه.
 • جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
 • تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندی آنها.
 • تهیه متن قراردادهای منعقده.
 • پیشنهاد و تنظیم بخشنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق سازمانی و ارایه آن به مسئول مافوق جهت تصویب و ابلاغ .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مسئول املاک
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری لازم بر انجام انتقال اراضی و املاک متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت آن.
 • ثبت مشخصات املاک و مس تحدثات متعلق به شهرداری واقع در محدوده منطقه در دفاتر و یا سیستم های نرم افزار ی و انعکاس آن به حوزه مدیریت املاک.
 • انجام امور مربوط به زمینهای معوض با هماهنگی مدیریت املاک.
 • تهیه پیش نویس برای انجام تفکیک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده منطقه طبق قوانین و مقررات موضوعه.
 • بازدید مستمر از اراضی و مستغلات متعلق به شهردار ی واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طریق کارشناس حقوقی.
 • تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ...پس از انجام تشریفات تملک.
 • اقدام در خصوص انتقال زمینهای معوض املاک مورد مسیری به نام افراد ذینفع .
 • تنظیم توافق نامه های مربوط به تملک اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارپرداز
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.
 • تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.
 • تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
 • اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.
 • انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارگزین
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
 • انجام امور بایگانی پرسنلی.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب مرخصی سالانه و همچنین تسویه حساب در زمان ترک کار و یا تغییر محل خدمت کارکنان.
 • رسیدگی به درخواست ضمانت بانکی کارکنان برابر دستورالعمل های مربوطه.
 • تهیه گزارش آمار پرسنلی مورد درخواست مسئولین ذیربط.
 • پیشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان.
 • نظارت و ارایه گزارش از مرخصی ، اضافه کار، ماموریت و حضور و غیاب کارکنان.
 • برنامه ریزی لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در کارگزینی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارشناس ماده صد
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات.
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهای ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر.
 • حفظ ارتباط با مراجع ذی صلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
 
کارشناس نقشه برداری
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برداشت دقیق اطلاعات ملک در محل و تطبیق آن با طرح های تفصیلی و طرح های تفکیکی.
 • ارجاع پرونده های مورد مسیری پس از بررسی لازم به کارشناس طرح های تفصیلی و گذر بندی.
 • بررسی مغایرت های اضافه یا کسری سند.
 • بررسی نقشه های تفکیکی وتطبیق آن با طرح تفصیلی.
 • اقدام در خصوص مصوبات کمیسیون ماده  5.
 • پاسخ استعلام های اداره ثبت و بازدید همزمان با کارشناسان اداره ثبت.
 • اقدام در خصوص پیاده نمودن بر و کف در سطح منطقه.
 • برداشت، ترسیم و اجراء کلیه پروفیل های طراحی در سطح منطقه.
 • برداشت پلان و تهیه نقشه در مقیاس های مختلف.
 • اندازه گیری ارتفاع ساختمان های بلند مرتبه.
 • ترسیم خط پروژه های پیشنهادی جهت ارسال به معاونت فنی و عمرانی.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
متصدی امور دفتری و بایگانی
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
 • تحویل، تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات برای ارجاع به مقام های مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 • ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص ذی ربط و واحد های تابعه بر حسب خط ومشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
 • تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.
 • تنظیم زمان جلساتی که در دفتر مدیر تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه. 
 • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی.
 • حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف. 
 
کارشناس شهرسازی
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رعایت دقیق ضوابط شهرسازی با توجه به نظریه کار شناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری، ضابطه، ارتفاع، مورد مسیری و ... ).
 • کنترل نقشه های معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها.
 • بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها.
 • تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد.
 • پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری.
 • بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارایه از نظر شکایات مجاورین.
 • بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراکم، پارکینگ گروهی و ... ).
 • بررسی، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد.
 • بررسی نقشه ها از نظر شهرسازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری، شهرسازی و سازه.
 • بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی.
 • پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات، تفکیک  و ...
 • تنظیم صورت جلسه های لازم شهرسازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهرسازی.
 • تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 • کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعیت بنا، پایان کار و انجام کار.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
GIS کارشناس  
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری، ویرایش، ذخیر ه سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی براساس دستورالعمل های موجود.
 • کنترل کیفیت کلیه مراحل تولید، ویرایش، آماده سازی، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مطابق دستورالعمل های موجود.
 • کنترل نقشه های متوسط و بزرگ مقیاس منطقه جهت بهنگام رسانی اطلاعات مکانی محدوده منطقه.
 • پاسخگویی به نیازهای واحد های ذی ربط منطقه در خصوص سؤالات مکانی، آماری و موضوعی برابر دستور مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارشناس صدور پروانه ساختمان
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام لازم در خصوص صدور کلیه پروانه های ساختمانی بر اساس ضوابط مربوطه.
 • صدور گواهی پایانکار، اصلاح پایانکار، وضعیت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
 • صدور پروانه کسب پس از تأیید واحد های ذی ربط شهرداری.
 • اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظریه کارشناس شهرسازی و کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و رییس اداره شهرسازی.
 • صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشانی، معاونت شهرسازی، فضای سبز و ...
 • اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
 • مکاتبه با کمیسیون ماده صد.
 • کنترل انتقال مورد مسیر به نام شهرداری در زمان صدور پروانه.
 • کنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 • صدور مجوز تخریب و بررسی استعلام های مربوط به نقشه های مهار بندی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
متصدی درآمد ( آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست)
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی.
 • ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد.
 • تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار.
 • کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری.
 • تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
 • کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
 • ثبت درخواست  ( انتقال مالکیت،  سرقفلی،  ملکی، رهنی، اجاره ای )  و اخذ مدارک لازم.
 • کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و ...
 • پاسخ استعلام،  رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه.
 • ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و ...) و اخد مدارک لازم.
 • اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و ...).
 • اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه.
 • تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن.
 • انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارشناس مالی
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.
 • انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 • کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.
 • نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 • پیگیری در رفع موارد ذکر شده در گزارش حسابرس های داخلی و خارجی.
 • تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 • بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها با هماهنگی مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
حسابدار (تنظیم اسناد)
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.
 • تهیه وتنظیم اسناد مربوط به بستن حسابها.
 • تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • ثبت و انعکاس حسابها در دفاتر روزنامه، معین و کل.
 • همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چک و مغایرت بانکی)
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • اقدام در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت گردش وجوه نقد و کنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانک و رفع مغایرت ها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 • نگهداری کلیه حساب های بانکی واحد مربوط و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.
 • تهیه و تنظیم لیست و کنترل آن با مدارک مثبته پیوست، بخشنامه ها و مصوبات .
 • کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری آنها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
 • کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
 • کنترل پرداختهای مقطعی به کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری برابر قرارداد منعقده.
 • همکاری در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهای کارکنان غیر شاغل در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات از منابع طرح ومنابع جاری.
 • کنترل کلیه هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری.
 • همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.
 • همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • همکاری در تهیه اسناد هزینه برای پرداخت قطعی و غیر قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و کمیته فنی و همچنین تهیه اسناد مربوط به مناقصات و مزایده ها.
 • تأمین اعتبار نمودن کلیه درخواستها و هزینه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
 • تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریق بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.
 • کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها، پیش پرداخت ها و اعتبارات اسنادی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
حسابدار ( ممیزی اسناد)
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رسیدگی به اسناد هزینه های جاری در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به اسناد هزینه های عمرانی باتوجه به ضمائم و مدارک مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به لیستهای حقوقی با توجه به قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به واریز بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی و کارپرداز.
 • رسیدگی به اسناد مربوط به تملکی ها و غرامتی ها.
 • رسیدگی به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارک و ضمائم پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به اسناد درآمدی روزانه.
 • رسیدگی به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
 • رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به مادر سندهای ارسالی از شهرداری مرکزی تا رسیدن به مرحله تأیید نهایی.
 • همکاری در بستن حسابها و تهیه گزارش های ماهیانه و سالیانه.
 • اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذکر دلایل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشکل آنها..
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض)
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای.
 • تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل.
 • صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض.
 • پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض.
 • صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه.
 • صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده.
 • تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات.
 • اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود.
 • تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای.
 • ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول.
 • صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی.
 • صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
 • ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
انباردار و جمعدار اموال
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار.
 • نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین  نامه های مصوب .
 • اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط .
 • جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهای مربوط .
 • صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
 • اقدام در طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
 • صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری منطقه جهت کسر از حسابهای انتظامی اموال.
 • انجام الصاق برچسب بر روی اموال شهرداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار.
 • اقدام در خصوص انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها.
 • تهیه و تنظیم سیستم کد گذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها و امضاء و مهر بارنامه یا صدور و رسید انبار.
 • مغایرت گیری با سیستم اموال در راستای یکسان نمودن ثبت و کسر اقلام اموالی و نهایتأ یکسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سیستم اموال و انبار.
 • کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار.
 • ثبت و صدور حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات.
 • اسکن نمودن کلیه اسناد مالی منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
نقشه بردار
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام بررسی اولیه نقشه برداری بر اساس پروژه های تعریف شده در محدوده منطقه.
 • تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی، نقشه های تفصیلی و تفکیکی و ارائه پیشنهاد به مسؤول مافوق.
 • طرح ریزی، هماهنگی و برنامه ریزی امور مختلف مربوط به نقشه برداری.
 • کمک در برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای انجام تهیه نقشه.
 • ترسیم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگی با استاندارد های مربوطه.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با تعرفه ها.
 • نظارت بر کلیه امور مربوطه به مشاوران و پیمانکاران در محدوده منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارشناس عمران (ناظر پروژه)
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
 • همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.
 • نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.
 • بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.
 • اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.
 • اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.
 • استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.
 • اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.
 • اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسؤول مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
 
کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه)
 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی.
 • تحویل زمین، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها.
 • تنظیم صورتجلسات کارگاهی.
 • بررسی صورت وضعیت انجام کار.
 • هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه.
 • بازدید ادواری از ساختمان ها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم.
 • انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است.
 • طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود.
 • درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل گیری آنها.
 • شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی.
 • نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی ازسوی پیمانکار.
 • تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار.
 • رسیدگی به صورتحساب های آب وگاز کلیه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
 • ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمانبندی شده و ارائه به مقام مافوق.
 • رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 


منبع : منطقه هشت
۱۰۸۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
سه راه آستانه
07137362024
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵