منطقه هشت

لیست بناهای با ارزش ثبت شده


 
نام اثر قدمت نام اثر قدمت
خانه عبدالحمید تولائی - خانه انجوی قاجاریه و اوایل پهلوی
خانه عابدی - خانه ماشاء ا... یهیم اواخر قاجاریه
مدرسه آقا باباخان/ مدرسه وکیل اتابکان خانه شفیعی اردکانی قاجاریه
امامزاده احمد بن موسی اتابکان خانه صادق غلامی قاجاریه
کلیسای ارامنه صفویه خانه مرتضی سید تاج الدین سروستانی قاجاریه
منزل اسدی لاری/ نصیر السادات - خانه سید محمود فاطمی نژاد قاجاریه
مجموعه بصیر دیوان / منزل اوجی و بصیری - خانه اصغر اسدی قاجاریه
بقعه بی بی دختران - خانه ابوالحسن دیهیمی قاجاریه
خانه دخانچی - خانه اسماعیل عباس پور قاجاریه
خانه دکتر معدل السلطنه - خانه عزیز یزدانی قاجاریه
منزل فریور طالبیان قاجاریه خانه آمنه و مهدی چامه حقیقی قاجاریه
مسجد فتح - خانه لیاقت رفیعی قاجاریه
منزل فروغ الملک قوامی قاجاریه خانه قربان علی بیات پور قاجاریه
حسینیه قوام قاجاریه خانه عزیز ا.. تیم ناک قاجاریه
عمارت دیوانی قوام الملک قاجاریه خانم رقیه رسولی قاجاریه
عمارت دیوانخانه قوام الملکی قاجاریه خانه عباس ندافی و اصغر رأیتی قاجاریه
آرامگاه کریم خان زند/ موزه پارس زندیه خانه جلیل محبوب قاجاریه
ارگ کریمخانی - خانه جواد صبار قاجاریه
خانم کاظم زاده - خانه سردار پ ارسائی اوایل پهلوی اول
خانه کازرونیان - خانه محمد کریم خدام محمدی قاجاریه
مدرسه خان زندیه خانه امرا... خوشهرو قاجاریه
مدرسه منصوریه قاجاریه خانه مصطفی یزدان پناه قاجاریه
منزل منطقی نژاد قاجاریه خانه وطن پرست و کیانی قاجاریه
منزل مذهب باشی صفویه خانه محمد رضا قانع قاجاریه
خانه محمد نبی افشاریان/ مشیر السلطنه صفویه خانه صبوری قاجاریه
خانه صالحی قاجاریه خانه کریم جعفر نژاد قاجاریه
امامزاده سید علاء الدین قاجاریه خانه رحیم دعائی قاجاریه
منزل سید محمدباقر عالم آیت اللهی - خانع غلامحسین بهادر خلیلی قاجاریه
منزل شفا/ صارم السلطان - خانه حسین عشقی قاجاریه
امامزاده شاه میر علی حمزه - خانه قربان علی بیات پور قاجاریه
منزل شاپوری - خانه حاج عاطفی قاجاریه
آرامگاه شیخ روزبهان - خانه زهرا عبدالرحمانی قاجاریه
مسجد جامع عتیق شیراز / خداخانه - خانه صدیقه بیگم معزی قاجاریه
خانه شوریده شیرازی - خانه علی اکبر یزدیان قاجاریه
مسجد سیاوشان - خانه محمد چوگانی قاجاریه
باغ تخت - خانه حسن صدرائی قاجاریه
کاروانسرای تنگ زنجیران - خانه جمال صداقتی پهلوی اول
حمام وکیل - خانه حسین نمازی قاجاریه
مجموعه بازار وکیل - خانه علی اکبر اصغر زاده قاجاریه
مسجد وکیل - خانه عبدالحسین مویدی قاجاریه
آب انبار وکیل - خانه فاطمه حیدری قاجاریه
خانه زارع - خانه جواد صداقت نژاد قاجاریه
خانه ضیائیان - خانه حاج محمد مکاره چی قاجاریه
خانه زینت الملک - خانه عزیز شیر مرد زاده قاجاریه
خانه امید علی عزیزی قاجاریه خانه حسین جوانمردی قاجاریه
خانه محمدی نژاد و احمدزاده قاجاریه خانه حسن حلی ساز پهلوی اول
 

منبع : منطقه هشت
۱۷۸۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
سه راه آستانه
07137362024
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵